Potpora za očuvanje radnih mjesta - srpanj-kolovoz 2020.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) objavljena je nova mjera za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine.

Od petka, 10. srpnja dostupna je Potpora za očuvanje radnih mjesta - srpanj-kolovoz 2020. u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi za dobivanje potpore za srpanj, te pad od 60% u srpnju za dobivanje potpore za kolovoz. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Od 1. srpnja HZZ provodi se i mjera - produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta  za mikropoduzetnike - srpanj 2020.  Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika mogu koristiti potporu u iznos od 2.000,00 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020. i lipanj 2019. godine Poreznoj upravi.

Također, dostupna je Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena. Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine s ciljem očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovane COVID-om došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Potporu mogu koristiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika, zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora od minimalno 10%, a potporu je moguće koristiti za najmanje 10, odnosno 20% radnika, ovisno o veličini poslodavca, uz uvjet da su bili zaposleni 31. svibnja. Važan kriterij je pad prometa, odnosno primitaka, u mjesecu za koji se traži potpora, za najmanje 20%, u odnosu na isti mjesec protekle godine i to uz dokaz otežanog poslovanja. Potpora se dodjeljuje u visini od najviše 2.000 kuna mjesečno neto po radniku, a pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore, no prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa.

Objavljeno: 12.07.2020