Pimp my Pump: Turistička atrakcija i snažna poruka o održivosti

Turistička zajednica grada Zagreba svojim projektima predstavljenima na Dan grada Zagreba šalje snažnu poruku o održivosti, zaštiti okoliša i kvaliteti života te gradu dodaje nove atrakcije.

Turistička zajednica grada Zagreba je Dan grada Zagreba, koji se slavi 31. svibnja, obilježila s više atraktivnih projekata, a jedan od njih je Pimp my Pump kojim se revitalizacijom javnih slavina šalje snažna poruka o održivosti, regenerativnosti, potiče istraživanje grada te pridonosi kvaliteti života i očuvanju okoliša. U sklopu projekta, nastalog u suradnji s udrugom Preuredi moju pumpu, oslikava se 20 javnih slavina – pumpi za vodu, od milja nazvanih zagrebačkim Željeznim Francekima. Svaka je od njih zanimljiva sama po sebi, ali ih je moguće i sve obići zahvaljujući osmišljenoj turističkoj ruti prikazanoj i na prigodnoj karti. Karta se može preuzeti u centrima za posjetitelje ili online na stranicama Turističke zajednice grada Zagreba.

Na pumpi se nalazi QR kod čijim su skeniranjem mobitelom dostupne informacije o motivu oslikanom na pumpi kao i o projektu u cjelini.

Projektom se također stvara svijest da grad Zagreb ima pitku vodu dostupnu na brojnim javnim lokacijama, ali i šalje ekološka poruka kako višekratnim korištenjem iste boce za vodu možemo utjecati na smanjenje upotrebe plastike.

Snažnu poruku o očuvanju i uređenju okoliša Turistička zajednica grada Zagreba šalje i projektom Viseći vrtovi. Postavljanjem 250 posuda za zelenilo na ulične svjetiljke Donjega i Gornjega grada također se pridonosi slici Zagreba kao ugodnog grada i održivoj turističkoj destinaciji.

Photo credit: Željko Rus

Objavljeno: 07.06.2021