The official website of The Zagreb Tourist Board
1 ºC
27.01.2015
01:48 am
A A A
Mapo de la urbo     Newsletter     Mia turista gvidlibro     Kontakto     B2B
Bonvenon al Zagrebo
Loading...
Zagreb tra jarcentoj
Kovrilpaĝo | Zagreb tra jarcentoj

Mallonga historio de Zagreb


Hodiaǔa Zagreb elkreskis el du mezepokaj setlejoj, kiuj dum jarcentoj evoluis sur du najbaraj montetoj. La unua skriba memoro pri Zagreb devenas el la jaro 1094, kiam sur la monteto Kaptol estis fondita episkopejo. La najbara Gradec en la jaro 1241 estis proklamita libera reĝa urbo. Ambaǔ setlejoj estis ĉirkaǔitaj per fortaj muregoj kaj turoj, kies restaĵoj videblas ankaǔ hodiaǔ.

Dum turkaj invadoj al Eǔropo, inter la 14-a kaj la 18-a jarcento Zagreb estis grava ĉelima fortikaĵo. Baroka renovigo de la urbo en la 17-a kaj 18-a jarcentoj ŝangis la vizaĝon de Gradec kaj de Kaptol. Oni neniigis malnovajn lignajn domojn kaj konstruis  luksajn palacojn, monakejojn kaj preĝejojn.
La riĉecon de la urbo pligrandigis multaj foiroj, enspezoj de bienoj kaj multenombraj metiejoj. En la urbon translokiĝis riĉaj familioj de nobeluloj, reĝaj oficistoj, ekleziaj eminentuloj kaj riĉaj komercistoj el tuta Eǔropo. Fondiĝis lernejoj kaj malsanulejoj, kaj kulturaj kutimoj de eǔropaj ĉefurboj estis akceptataj. La urbo kreskis ekster siaj mezepokaj limoj kaj disvastiĝis tra la vasta ebenaĵo. Tiam estis aranĝitaj ankaǔ la unuaj parkoj kaj someraj bienoj. Zagreb konfirmiĝis kiel administra, ekonomia kaj kultura centro de Kroatio.

Per administra unuigo de Kaptol kaj Gradec kaj de ĉirkaǔaj setlejoj, ekestis la urbo Zagreb en la jaro 1850 kaj ĝia evoluo pli rapidiĝis. La tertremo okazinta en la jaro 1880 kaǔzis detruon, sed ankaǔ rekonstruon kaj modernigon de multaj foruzitaj urbopartoj kaj konstruaĵoj. Estis konstruitaj imponaj publikaj domoj, parkoj, fontanoj kaj aranĝita publika trafiko kaj komunaj servoj.
En la 19-a jarcento la nombro de loĝantoj dekobliĝis. La 20-a jarcento alportis al la urbo la spiriton de la secesia arto. La urbo vivis en abundo de urba socio, firme ligita kun tiamaj eǔropaj centroj de kulturo, arto kaj scienco. Kun kreskado de riĉeco kaj industrio, dum la 1960-aj jaroj la urbo tre rapide disvastiĝis tra la vasta ebenaĵo apud la rivero Sava, kie elkreskis moderna negoca urbo, preta por defioj de la tria jarmilo.
 

  

Overview of Important Historical Events

ĉirkaǔ la jaro 600 p.K.

Ruiniĝis la malnova romia setlejo Šćitarjevo (Andautonia). Al tiu regiono alvenas kroatoj. La plej malnovaj pruvoj pri ilia ekzistado estas la tomboj sur Visoki brijeg en Velika Gorica.

879.

La lando inter la riveroj Sava kaj Drava, do ankaǔ la teritorio de la hodiaǔa Zagreb, iĝis parto de la kroata ŝtato, kies reĝo estis Tomislav. En la jaro 925 li estis kronita kiel la unua kroata reĝo.

1094.

La hungara reĝo Ladislav (Laszlo) fondis la zagreban episkopejon.

1134.

Estis eldonita la skriba ĉarto, en kiu estis menciitaj fondintoj de la episkopejo: la reĝo Ladislav, la unua zagreba episkopo Duh kaj cetera pastraro.

1217.

Estis finkonstruita kaj benita la ĉefpreĝejo, poste grave detruita dum invado de tataroj (mongoloj) en 1242.

1242.

Dezirante esprimi sian dankon pro la helpo kiun ili donis al li dum tataraj invadoj, la kroat-hungara reĝo Bela la 4-a al la tiama Gradec donis “La Oran Ĉarton” (Zlatna bula).

1355.

Estis meniciita la unua apoteko en Zagreb.

1557.

La urbo estas denove endanĝerigita, ĉi foje fare de turkoj (otomanoj). Sed ĝuste en tiu ĉi jaro Zagreb la unuan fojon estis menciita kiel ĉefurbo.

1607.

Estis fondita jezuita gimnazio kiu havis ses klasojn.

1624.

Tondro bruligis lignan tegmenton de la ĉefpreĝejo kaj la fajro disvastiĝis. Grandaj fajroj okazis kelkfoje eĉ poste, ĝis fine la domoj estis konstruitaj el brikoj.

1664.

Jezuitoj fondis la unuan presejon en Zagreb.

1669.

Kroat-hungara reĝo Leopold la 1-a  per ĉarto pruvis al la zagreba Reĝa Akademio la rajton esti universitato.

1767.

La reĝa konsilio decidis, ke Varaždin estu ĝia provizora sidejo.

1771.

En Zagreb komencis aperadi latinlingve la unua semajna gazeto "Ephemerides Zagrebienses".

1776.

Sidejo de la registaro denove translokiĝis al Zagreb.

1834.

Sudflanke de la Placo de Sankta Marko komencis funkcii la unua konstanta teatro en Zagreb.

1850.

Per unuiĝo de ĉiuj urbaj partoj, Zagreb iĝis unueca urbo, kaj kiel la unua urbestro estis elektita Josip Kamauf, kiu ĝis tiam estis juĝisto en la urboparto Gradec.

1862.

Estis inaǔgurita la unua fervojlinio, kiu funkciis inter Zidani Most,  Zagreb kaj Sisak.

1880.

Novembre Zagreb suferis de katastrofa tertremo.

1891.

Tra urbaj stratoj ekveturis la tramo tirata per ĉevaloj. La unua elektrika tramo ekfunkciis en la jaro 1905.

1896.

En Zagreb estis montrita la unua filmo.

1901.

En zagrebaj stratoj aperis la unua aǔtomobilo.

1909.

Okazis la unua granda ekonomia ekspozicio "Gospodarski zbor".

1926.

Ekaǔdeblis la unua radiostacio en tiu ĉi eǔropa parto.

1956.

Komenciĝis elsendado de programo de Zagreba televido.

1957.

Komencis konstruado de grandaj loĝkvartaloj sur la suda bordo de la rivero Sava.

1964.

Dum la nokto inter la 24-a kaj 25-a de oktobro la rivero Sava superkreskis la bordon kaj detruis kelkmil domojn en la urbo. Tio estis la plej terura inundo okazinta iam ajn en Zagreb.

1979.

La unua tramlinio trairis la ponton super Sava.

1987.

En Zagreb okazis "Univerzijada", granda internacia sporta evento.

1990.

La 30-an de majo okazis la unua kunsido de la parlamento post plurpartia elekto.

 

Kurzolisto
EUR 7.685839
USD 6.844024
GBP 10.273812
CHF 7.695844